Privacy

Voor mij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.
Petra Nell is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in een dossier. De bewaartermijn is 15 jaar. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Ik sla persoonsgegevens op die voor de levering van mijn diensten noodzakelijk zijn. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor facturatie en informeren via mail en nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die ik verwerk

> voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookie statement

Dit statement beschrijft de cookies waarvan Petra Nell gebruik maakt via de website www.taalvoortaal.com. Als je mijn website bezoekt kan er informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen. Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de websites, maakt Petra Nell gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden gegevens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Petra Nell verstrekt. Petra Nell krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website of dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan Google Analytics deze informatie aan derden verstrekken.

Website www.taalvoortaal.com

Deze verklaring is van toepassing op www.taalvoortaal.com

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je hebt recht op inzage van dossiers. Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@taalvoortaal.com.